אולפנת בני עקיבא "אמנה" בכפר סבא נוסדה לפני כ - 42 שנים, והיא השניה בין מוסדות החינוך לבנות שהוקמו ע"י מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא. 
ה"אני מאמין" החינוכי של האולפנא : 
מכוון למצוינות ומיצויינות (מלשון מיצוי) תורנית, חברתית ולימודית.  
משמעות הדברים היא לגדל בת ישראל בעלת עולם ערכים תורני פנימי אשר תורת ישראל היא נר לרגליה, ואמונת חכמים היא הדרך להשגתה.  
ידיעת ארץ ישראל, ואהבתה מהווים נדבך חשוב בהווייתה של בת אמנה.  
הכרת עם ישראל, אהבת האדם מישראל ואחריות כלפי החברה הישראלית הם מיסודות חינוכה של בת אמנה.  

הפנימייה באולפנא מהווה את בית הגידול לבת עצמאית, אידיאליסטית בעלת אחריות לעצמה, לחברותיה ולחברה בישראל.  

בנות האולפנא מגיעות גם להישגים לימודיים גבוהים, ובכך נפתחות בפניהן הדלתות למימוש עצמי מחד גיסא וליכולת לתרום תרומה משמעותית לחברה בישראל מאידך גיסא. 

באולפנא לומדות כ-460 תלמידות בכל שנה, ולמרות הביקוש הרב ללמוד באולפנא, ההנהלה מקפידה שלא להתרחב מעבר למספר זה, בכדי שלא לאבד את הכלי המרכזי שבו אנו מצליחים להגיע ליעדים החינוכיים: היחס האישי והאכפתיות כלפי כל בת ובת.  

הדגש הוא על אוירה תורנית איכותית ברמת לימודים גבוהה ובשנים האחרונות האולפנא היא אולפנא ניסויית לתוכניות למידה מתקדמות בלימודי ארץ ישראל.  

אלפי בוגרות האולפנא פזורות בכל רחבי ארץ ישראל ומייצגות בכבוד ובהצלחה את דרכה. במשך שנים רבות (משנת תשכ"ה ועד תשס"ו) הנהיג את האולפנא מו"ר הרב יהודה רוזנברג זצ"ל ,במסירות נפש, בחכמה ובאהבה גדולה.  
ההצלחה החינוכית של האולפנא היא פרי עמלו רב השנים, מיום הקמת האולפנא ועד סמוך מאד לעלייתו לגנזי מרומים בד' טבת תשס"ו, תנצב"ה.  

האולפנא משתרעת על מתחם גדול ומטופח סמוך מאד לתחנה המרכזית ולתחנת הרכבת החדשה בכפר סבא.האולפנה הוקמה בשנת תשכ"ד ע"י קבוצת אנשים ששמה לה למטרה להקים בית ספר פנימייתי איכותי שייתן מענה לצרכים חינוכיים ופדגוגיים, ויהווה ביסוס לתפיסה שהותוותה עם הקמתה של אולפנת כפר פינס – אם האולפנות.
במשך שנים רבות, משנת תשכ"ה ועד תשס"ו, הנהיג את האולפנה מו"ר הרב יהודה רוזנברג זצ"ל ,במסירות נפש, בחכמה ובאהבה גדולה.
כיום מנהיג את האולפנה הרב יוסי כהנא, שבעבר שימש כמנהל חטיבת הביניים ויוזם בית הספר הניסויי, וכיום משמש כראש האולפנה.