דבר מנהלת החטיבה- רננה בר יהודה:


"כל מה שאדם מתגדל, מתגדל העולם כולו עימו" (הראי"ה קוק)

  1. זכות גדולה זכינו לקחת חלק בחינוך בנותינו-בנותיכם בדור זה, דור הגאולה. הגדלות של הזמן באה לידי ביטוי גם בגדלות הדור ובגודל המשימות.
    באולפנת אמנה אנו נותנים את הדעת והלב כיצד לגדל את הבנות ויגדל כל העולם איתן.

פעולתנו החינוכית עומדת על כמה עמודי יסוד:
חינוך למידות וערכים – דרך ארץ קדמה לתורה.

זוהי קומת הבסיס בלעדיה אי אפשר לבנות את הקומות הגבוהות יותר באדם.

חינוך זה משולב בכל שיעור ופעילות ובא במיוחד לידי ביטוי בשיעורי חינוך, פעילויות ההעשרה ובדוגמא האישית.
חינוך למצוינות לימודית אישית – אולפנת אמנה מעודדת את התלמידות להצטיין כל אחת בדרכה ובתחומה.

צוות המורים בחטיבת הביניים מעניקים לבנות עולם ידע נרחב ויותר מכך, מיומנויות למידה והרגלי למידה.
פעילות חברתית – פיתוח עולמה הערכי של הבת נעשה דרך פעילויות עשירות ומגוונות כגון טיולים, שבתות, ערבי כיתה, ועוד ועוד.

בזכות צוות חינוכי מסור וחדור אמונה ואהבה אנו רואים ברכה בעמלנו ומשתדלים לא לשקוט על השמרים ותמיד להמשיך במעלה המסע.