קומות החינוכיות בבניין הרוחני של בנות החטיבה 
הפסוק בספר מיכה: ״והצנע לכת עם אלוקיך׳ מלמד אותנו על העיקר שבו צריכים להיות עסוקים, ועל הדרך הנכונה לבניין האדם והקשר שלו עם בורא העולם. ״והצנע לכת״ היא הקריאה לאדם להשקיע בבניין האישיות הפנימית שלו, ולעסוק פחות במה שיחשבו על המראה החיצוני שלו. במתח שבין איך אנו  נראים, ואיך אנו נשמעים לבין מי שאנחנו באמת ומהו עולמנו הפנימי, אנו נדרשים להכריע בעד הצניעות. 

הקריאה של ״והצנע לכת״ היא שהיחיד והרבים זקוקים לבניית העולם הפנימי שלהם, לבנות בתוכנו רצון  טוב וישר ופחות לעסוק בהשוואות לאחרים צוות החטיבה לומד להכיר ולדעת 

 
מי היא התלמידה העומדת בפנינו  על כל המכלול שבהעל מנת לכוונה לעולמה הפנימי. התלמידה היא אדם נזר הבריאה ותפארתה, בעלת בחירה חופשית, מלאה כוח והדר. ממקום זה, אנו פועלים לגלות בכל אחת ואחת את הכוחות הטמונים בהאת כישוריה ואת אישיותה.
בבניין האישיות של הבת אנו משלבים מספר יסודות חינוכיים: 
1. 
 מציבים רף חינוכי מאוזן
2. 
 מחזקים את המסר של דרך ארץ שקדמה לתורה
3. 
 מפתחים את הרצון, המוטיבציה, כפי שכתב הראי״ה קוק זצ״ל״צריך שיתגדל   הרצון בכלל בכוחו השלם ואח״כ מפתחים אותו בקודש״... 
4. 
 פניות הלב ־ משתדלים לחנך מתוך מסירות
 5. 
אהבה ואמפתיה 
  . 6 מעודדים ומחזקים. 
 7.  
נותנים אמון בפוטנציאל הגלום בכל בת, ונוטעים בה תקווה איתנה שהיא תצליח
מספרים על הרבי ממז׳יבוז' שהיה בהתבודדות ביער. פתאום קפץ למולו חייל וכיוון אליו את רובהו. ״מי אתה״? לאן אתה הולך״? ״ומה אתה מחפש שם״? קרא החייל אל הרב. ״אתה חייל נכון?״ שאל הרב, ״כמה משלמים לך כל חודש?״
״עשר מטבעות זהב״, ענה החייל
אמר הרב״אני אשלם לך פי שלושה אם בכל יום תעמוד כאן ותשאל י אותי את שלוש השאלות הללו״
שלוש קומות בניהול החינוך שעומדים בפנינו
הקומה הראשונה: היא המגמה - לאן אתה הולך ומהי המטרה - יכולת ההובלה שלנו כמחנכות תלויה בידיעת המטרה. המטרה צריכה להיות שורש העשייה החינוכית. כלומר: עלינו לדעת מהי מגמת החיים, מהי משמעותם, לאן אנו מובילים את תלמידותינו
הקומה השניה:  היא בניית האישיות ־ בהמשך לעבודה הרוחנית צריך לקחת את ההבנות הרוחניות ולהורידן לנפשות ־*לתלמידות. צריך לדעת כיצדלהטמיע את הרעיונות הגדולים בנפשן של הבנות
הקומה השלישית :היא העשייה ־ על גבי העולם הרוחני והעבודה האישית תיווצר העשייה של החסד והעשייה למען מטרות חברתיות ולאומיות. העשייה לא יכולה לבוא לבדה ומצד עצמה, אלא מתוך נפש בנויה שהורידו לחייה את הבירור הרוחני  של "עולם חסד יבנה".
העבודה בחטיבה נעשית מתוך שליחות. הצוות מקרין חמימות, משפחתיות וגאות יחידה. העבודה החינוכית מאופיינת בטיפוח אישי, פרטני ומסירות נפש  גדולה.