חוגים במערכת השעות

פעם בשבוע מתחלקות בנות החטיבה כחלק ממערכת השעות לחוגי אמנות ובישול