חודש ארגון תשע"ח

רגע לפני סיומו של חודש הארגון בו התלמידות שלנו נתנו משלהם כל כך הרבה, יצא צוות האולפנה לבקר את התלמידות בסניפים שלהם, לחלק משהוא מתוק, מילה טובה ולאחל הצלחה..

 במבצע לילי ענק נתלו שלטים בכל רחבי הארץ,
מעין צורים שבדרום עד ישובי השרון הצפונים.
בכל אחד משלושים וארבעה הסניפים בהם תלמידותנו משמשות כמדריכות נתלה שלט מיוחד עם ברכת האולפנה לשבת הארגון..