רקע:
אולפנת בני עקיבא "אמנה" הוקמה בשנת תשכ"ד ע"י קבוצת אנשים ששמה לה למטרה להקים בית ספר פנימייתי איכותי שייתן מענה לצרכים חינוכיים ופדגוגיים ותהווה ביסוס לתפיסה שהותוותה עם הקמתה של אולפנת בני עקיבא כפר פינס – אם האולפנות.
אולפנת בני עקיבא "אמנה", הינה בית ספר שש שנתי. בכל מחזור, בדרך כלל, שלש כתות מקבילות מאוכלסות במלואן. האולפנה נחשבת כמוסד חינוכי ערכי ואיכותי והיא מובילה בין האולפנות והתיכונים הדתיים הן בתחום הערכי והן בהישגים הפדגוגיים.
 
חזון:
תורה עם וארץ – הבסיס לאם היהודיה
השקפת העולם מושתת על תפיסתו של הראי"ה ז"ל שעיקריה הם: קדושת התורה העם והארץ. שלשה יסודות אלו המשולבים זה בזה קובעים את משנתו החינוכית של בית הספר והיא:
חינוך הבנות בדרך היהדות באופן שתעוצב דמות המושתתת על ערכי התורה והאמונה, אהבת העם והמדינה, דמות הנושאת את חזונה של האם היהודייה  שבכל הדורות ולאורה מגשימה את יעודה כאשה, כאם וכמחנכת.
 
נערה ישראלית - שורשית
שאיפתה של אולפנת בני עקיבא "אמנה" היא לעצב דמות של נערה ישראלית מושרשת היטב בתורת ישראל, נעימה בהליכותיה, גאה בדתה ופניה כלפי האומה. שאיפתנו להעמיד בוגרת אשר ראשה מגיע השמימה, ורוחניותה מקדשת את הווייתה הנטועה היטב בקרקע המציאות.
 
 קליטת עליה
אולפנת בני עקיבא "אמנה" חרטה על דגלה את הצורך לקלוט את בנות ישראל מרחבי העולם היהודי בכדי למטב את קליטתן בארץ, ובכך למטב, מאוחר יותר,  את קליטת משפחתן, ולאפשר לבנות העולות לפני הוריהן את היכולת ללמוד ולהשתלב בארץ בצורה מיטבית, ובתקוה שבכך, תיכונן  הדרך גם להוריהן ולמשפחתן.
 
מצוינות ומיצוי בכל התחומים
אולפנת בני עקיבא "אמנה" מחנכת את תלמידותיה לערכי היהדות לאורם של גדולי ישראל, בשילוב לימוד התלמידות לעצמאות והשתלבות בחברה. כמו כן, הצוות החינוכי באמנה שואף למצות את הפוטנציאל הטמון בפנימיותה של כל תלמידה ולהתוות את דרכה ביחסים בין אדם למקום ובין אדם לחברו, תוך  מתן ביטוי מירבי לכישרונות התלמידה ולפוטנציאל של כל אחת ואחת.
 
הוראה ולמידה משמעותיים
האולפנה רואה את פיתוח הרמה הפדגוגית של בית הספר כנדבך חשוב בבניית העתיד המקצועי של כל בת ובת. רמה פדגוגית גבוהה יחד עם שימת דגש על  מיצוי היכולות האישיות של התלמידות, תביא את בוגרת האולפנא ליכולת לבחור את הדרך בה היא תמלא את ייעודה המקצועי.
 
מעורבות בקהילה
אולפנת בני עקיבא "אמנה" שמה דגש על חינוך למעורבות בחיי הקהילה תוך אחריות וערבות הדדית המיושמת בהתנדבות התלמידות בבתים ובמוסדות סיעודיים וחינוכיים בקהילה.
 
סובלנות
אולפנת בני עקיבא "אמנה" רואה בחשיבות רבה את הצורך בסובלנות בין חלקי העם, דבר המיושם בקיום מפגשים בין בנות אמנה לבין נוער כללי. במפגשים מועלות סוגיות שונות והצדדים לומדים להכיר זה את זה ללא מחיצות.
 
הפנימייה – כלי מרכזי למימוש החזון
בכל אלה מהווה הפנימייה את הכלי העיקרי למימוש החזון הבית ספרי ובהשגת מטרותיו.  הפנימייה מאפשרת לצוות החינוכי לעבוד עם הבנות בזמן איכותי שהוא מעבר לפרק הזמן המוקדש ללימודים פורמאליים. הפנימייה  מאפשרת  עבודת גיבוש איכותית ויצירת גאות יחידה המקדמת את השגת המטרות הערכיות.
 
חיזוק הקשר להתיישבות בכל שטחי א"י
תחום חשוב נוסף הוא חיזוק הקשר עם ההתיישבות היהודית בשטחי יו"ש . אנו מקפידים לשלוח את תלמידותינו למדרשות באזורים אלו ולסמינרים בנושא יהדות..
באולפנת בני עקיבא "אמנה" שמים דגש מיוחד על חינוך לחיי משפחה בשילוב ההכרה בחשיבות פיתוח הפוטנציאל האישי הטמון בכל תלמידה.
 
 
 לסיכום המשנה החינוכית של האולפנה:
1.     העמקת החינוך התורני ערכי.
2.     חיזוק הקשר בין התלמידה לבין מורשתה, עמה וארצה.
3.     מצוינות ומיצויינות (מלשון מיצוי – יכולות) בתחום הפדגוגי.
4.     פיתוח אישיות ייחודית והגשמה עצמית.
5.     הכוונה לתרומה לחברה ולקהילה.
6.     הכנה לחיי משפחה וזוגיות.
7.     חינוך לסובלנות כלפי האחר והשונה.
8.     קליטת עליה מיטבית.
 
עקרונות מנחים להגשמת החזון:
1.     יצירת אקלים חינוכי מיטבי .
2.     השלמות בהוראה מחדשת ומגוונת.
3.     הקניית דרכי למידה חדשנית ומעמיקה.
4.     ארגון הסביבה הלימודית.
5.     בניית תוכניות למעורבות ותרומה לחברה ולקהילה.
6.     בניית מערכת בקרה והערכה להצלחת תהליכים.
 
עקרונות פעולה:
1.     ארגון הצוות החינוכי והפדגוגי.
2.     תכנון והתאמת תוכנית הלימודים לצורך הגשמת המטרות.
3.     תכנון מערך השתלמויות למורים.
4.     יצירת תוכנית חינוך חברתי, חוץ כיתתי וחוץ בית ספרי.
5.     קביעת תוצרים מתבקשים.
6.     פיתוח מערכת משוב ובקרה.
7.     ארגון רלוונטי של הסביבה הלימודית.
 
דגשים בחטיבת הביניים:
1.     הקניית יסודות ערכיים:  חינוך למידות של יושר, סובלנות, דרך ארץ ויר"ש, כבוד האדם:הורה, מורה וחברה.
2.     הקניית יסודות פדגוגיים: הרגלי למידה, הרגלי התנהגות בכתה, מיומנויות נדרשות
3.     הקניית הרגלים חברתיים נאותים.
4.     יצירת אקלים חינוכי מצמיח: אמון, חדוות יצירה, אחריות...