יום גוש קטיף

יום גוש קטיף באולפנה.
כיתות החטיבה השתתפו בשיעורים שהעבירו המדריכות על גוש קטיף בתפארתו ועל המאבק.
כיתות התיכון שמעו שיחה עם הרב גבי קדוש רבה של מועצה איזורית בני שמעון אשר שימש כרב היישוב גני טל בגוש קטיף.