סיור מגמה לעיר דוד

רגע לפני תחילתו של צום עשרה בטבת בו אנו מציינים את תחילתו של המצור על ירושלים, יצאו התלמידות לסיור בעקבות ירושלים של ימי בית ראשון בעיר דוד וברובע ביהודי. בנוסף זכינו לשמוע שיחה קצרה מארכיאולוג בעיר דוד על חווית החפירה במקום בו בכל התחיל...