תלמידות והורים יקרים,
בימים אלו, בהם כולם מצויים בביתם עקב נגיף הקורונה,
הלמידה עוברת להתבצע במתכונת למידה מרחוק.
להלן קישורים למערכות השעות השונות, מחולק לפי שכבות:

1. מערכת שעות- כיתה ז'1

2. מערכת שעות- כיתה ז'2

3. מערכת שעות- כיתה ח'1

4. מערכת שעות- כיתה ח'2

5. מערכת שעות- כיתה ט'1

6. מערכת שעות- כיתה ט'2

7. מערכת שעות- כיתה ט'3

8. מערכת שעות- שכבה י'

9. מערכת שעות- שכבה י"א

10. מערכת שעות- שכבה י"ב

 

בהצלחה גדולה לכל הבנות וקיץ טוב ובריא!!
שנזכה להפגש בקרוב ממש

    </div>
    
		
    
        
	</div>
</article>
  	</main>
  		<footer>
	<div class=