חטיברותא:  אחת לחודש מתקיימת חברותא בין בנות ז' לח' בנושא החודש.

רמב"ם יומי: בנות החטיבה מתכנסות כל בוקר ללימוד מצווה מהרמב"ם היומי

מדרשה:  אחת לחודש גם בנות החטיבה המעוניינות הופכות לפנימיסטיות. הן נשארות לאחר הלימודים לתוכנית תורנית ערכית. מפגש עם דמויות, סדנאות, שיחות וכדו'...